Химия кафедрасында химия пәнінің бакалавриат бағдарламасы бойынша негізгі курстар жиыны, сондай-ақ органикалық, бейорганикалық, физикалық, аналитикалық химия және биохимия бойынша қосымша сұрақтар жиыны ұсынылады.

Мамандық қолданылуы мүмкін салалар:

• Жаратылыстану-техникалық ғылымдар саласындағы зерттеулер және эксперименталдық әзірленімдер

• Қауіпті қалдықтарды басқару

• Су ресурстарын басқару

• Мұнай өнімдерін және ядролық отын өндіру

• Фармация